HARJOITTELUPÄIVÄKIRJA 2022 - 2023

"Ylimenokausi" kesä 2023: Ylimenokausi